EUR 200m SUN SG 4.00/2022 (Regulatory news)

Please select
09 Dec 2021
Oznámenie o zmene webového sídla Emitenta
09 Dec 2021
Uplné znenie emisných podmienok dlhopisov s účinnosťou od 8_12_21
09 Nov 2021
Oznámenie o šestnástej výplate úrokového výnosu
25 Oct 2021
Oznámenie emitenta o povinnosti poskytnúť zabezpečenie
29 Sep 2021
Vyhlásenie emitenta (in Slovak language)
29 Sep 2021
Calculation of Net Debt Ratio as of June 2021 (in Slovak and English language)
29 Sep 2021
Oznámenie o zmeně webového siedla emitenta (in Slovak languge)
29 Sep 2021
Priebežná účtovná závierka SAZKA Group Financing a.s. 2020 (in Slovak language)
29 Sep 2021
Polročná správa SAZKA Group Financing a.s. 30.6.2021 (in Slovak language)
29 Sep 2021
Úplné znenie emisných podmienok dlhopisov (in Slovak language)
12 Aug 2021
Oznámenie o pätnástej výplate úrokového výnosu
07 Jun 2021
Oznámenie o zmene emisných podmienok – zmena sídla ručiteľa (in Slovak language)
07 Jun 2021
Uplné znenie emisných podmienok Dlhopisov SG 400_2022 emitenta Sazka Group Financing a.s (in Slovak language)
12 May 2021
Oznámenie o štrnástej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
30 Apr 2021
Calculation of Net Debt Ratio (in Czech and English languages)
30 Apr 2021
Účtovná závierka a Ročná správa k 31. decembru 2020 SAZKA Group Financing a.s. (in Slovak language)
11 Feb 2021
Oznámenie o manažérskej transakcií (in Slovak language)
09 Feb 2021
Oznámenie o trinástej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
21 Dec 2020
Calculation of Net Debt Ratio (in Slovak and English languages)
17 Dec 2020
Uplné znenie emisných podmienok Dlhopisov SG 400_2022 emitenta Sazka Group Financing a.s (in Slovak language)
17 Dec 2020
Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene emisných podmienok Dlhopisov SG 400_2022 (in Slovak language)
16 Dec 2020
Financing announcement (Slovak translation)
01 Dec 2020
Oznámenie o konaní Schôdze Majiteľov Dlhopisov SG 4,00/2022 (in Slovak language)
01 Dec 2020
Návrh zmeny Emisných podmienok SG 4,00/2022 (in Slovak language)
01 Dec 2020
Vzor plnej moci pre účasť na Schôdzi Majiteľov Dlhopisov SG 4,00/2022 (in Slovak language)
10 Nov 2020
Oznámenie o dvanástej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
05 Nov 2020
Calculation of Net Debt Ratio (In Slovak and English languages)
22 Oct 2020
Calculation of Net Debt Ratio (In Slovak and English languages)
25 Sep 2020
Priebežná účtovná závierka SAZKA Group Financing a.s. 2020 (in Slovak language)
25 Sep 2020
Vyhlásenie emitenta (in Slovak language)
25 Sep 2020
Polročná správa SAZKA Group Financing a.s. 2020 (in Slovak language)
11 Aug 2020
Oznámenie o jedenástej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
07 May 2020
Oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
30 Apr 2020
Calculation of Net Debt Ratio
30 Apr 2020
Účtovná závierka a Ročná správa k 31. decembru 2019 SAZKA Group Financing a.s. (in Slovak language)
10 Feb 2020
SG 4,00/2022 Oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
10 Dec 2019
DÔVERNÁ INFORMÁCIA
08 Nov 2019
SG 4,00/2022 Oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
01 Nov 2019
Calculation of Net Debt Ratio prior to distribution to shareholder by the Guarantor (in Slovak and English languages)
15 Oct 2019
Calculation of Net Debt Ratio (In Slovak and English languages)
27 Sep 2019
Priebežná účtovná závierka SAZKA Group Financing a.s. 2019 (in Slovak language)
27 Sep 2019
Polročná správa SAZKA Group Financing a.s. 2019 (in Slovak language)
27 Sep 2019
Vyhlásenie emitenta (in Slovak language)
09 Aug 2019
SG 4,00/2022 Oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
13 May 2019
Ad hoc Potvdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti (in Slovak language)
10 May 2019
SAZKA Group a.s - zpráva o zjištěnách skutečnostech - finanční kovenanty (in Czech language)
10 May 2019
SG 4,00/2022 Oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
29 Apr 2019
Výročná správa SAZKA Group Financing a.s. 2018 (in Slovak language)
29 Apr 2019
Vyhlásenie emitenta (in Slovak language)
14 Mar 2019
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group
14 Mar 2019
Skupiny KKCG a EMMA se dohodly na rozdělení aktiv ve skupině SAZKA Group (in Czech language)
07 Feb 2019
Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
17 Dec 2018
Výpočet ukazovatele Čistého poměru zadluženosti - ad hoc Potvrzení (in Czech language)
08 Nov 2018
Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
26 Oct 2018
Výpočet ukazatele zadluženosti (in Czech language)
27 Sep 2018
Priebežná účtovná závierka SAZKA Group Financing a.s. 2018 (in Slovak language)
27 Sep 2018
Polročná správa SAZKA Group Financing a.s. 2018 (in Slovak language)
27 Sep 2018
Vyhlásenie emitenta (in Slovak language)
10 Aug 2018
Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)
27 Apr 2018
Příloha - výpočet ukazatele zadluženosti (in Czech language)
27 Apr 2018
Výročná správa SAZKA Group Financing a.s. 2017 (in Slovak language)
27 Apr 2018
Plnění ukazatele zadluženosti (in Czech language)
26 Apr 2018
Vyhlásenie emitenta (in Slovak language)
26 Apr 2018
Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu (in Slovak language)

CZK 6bn Senior Unsecured Notes SG 5.20/2024 (Regulatory news)

Please select
09 Dec 2021
Oznameni o změně emisních podmínek_08 12 2021
09 Dec 2021
Úplné znění emisních podmínek s účinností od 8_12_21
25 Oct 2021
Oznámení emitenta o povinnosti poskytnout zajištění
29 Sep 2021
Úplné znění emisních podmínek dluhopisů (in Czech language)
29 Sep 2021
Oznámení o změně emisních podmínek (in Czech language)
29 Sep 2021
Calculation of Net Debt Ratio as of June 2021 (In Czech and English languages)
17 Aug 2021
Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu
07 Jun 2021
Oznámení o změně emisních podmínek – změna sídla emitenta (In Czech language)
07 Jun 2021
Aktualizované EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SAZKA GR. 5,20/24, ISIN CZ0003522930 (in Czech language)
30 Apr 2021
Calculation of Net Debt Ratio (in Czech and English languages)
11 Feb 2021
Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu (in Czech language)
21 Dec 2020
Calculation of Net Debt Ratio (in Czech and English languages)
18 Dec 2020
Oznameni o povinnosti poskytnout zajisteni (in Czech language)
16 Dec 2020
Financing announcement (Czech translation)
05 Nov 2020
Calculation of Net Indebtedness Ratio (In Czech and English languages)
14 Oct 2020
Calculation of Net Indebtedness Ratio (In Czech and English languages)
14 Sep 2020
Oznámení o změně adresy určené provozovny a změně emisních podmínek (In Czech language)
14 Sep 2020
Aktualizované EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SAZKA GR. 5,20/24, ISIN CZ0003522930 (in Czech language)
07 Aug 2020
Announcement of the second coupon payment
30 Apr 2020
Calculation of Net Debt Ratio
30 Apr 2020
Consolidated Annual Report (Konsolidovaná Výroční Zpráva) 2019
23 Feb 2020
Announcement of the first coupon payment
12 Nov 2019
SAZKA GROUP A.S. OZNAMUJE VZNIK POVINNOSTI POSKYTNOUT FINANČNÍ ZÁRUKU (In Czech Language)
01 Nov 2019
Ad hoc calculation of Net Debt Ratio prior to distribution to shareholder (In Czech and English languages)
15 Oct 2019
Calculation of Net Indebtedness Ratio (In Czech and English languages)

Provision of the Financial Assistance by the SAZKA Group (Regulatory disclosure)

02 May 2019
Report of the BoD on provision of Financial Assistance under section 311(D) of the Act on Business Corporation
02 May 2019
Přezkoumání zprávy o finanční asistenci podle zákona §313 Zákona o obchodních korporacích (in Czech language)